A A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Vivovita d.o.o. Litijska cesta 259,Ljubljana-Dobrunje SI: 76689492, ő tevékenység. által üzemeltetett vivozebra.com/hu cím alatt, valamint partneroldalain elérhető Vásárlás Funkció szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Vevő) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 1. Általános rendelkezések
 2. A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Vevőnek minősül minden olyan cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, valamint cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy, aki az Vivovita d.o.o. vel szolgáltatási jogviszonyban álló kereskedő (a továbbiakban: felhasználó) által a  vivozebra.hu/comfeltöltött ajánlatra vételi ajánlatot tesz. 2. A Vevő a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja jelen Felhasználási Feltételek részét képező. A Vevő a vivozebra.com/hu  használata során köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Vivovita d.o.o.amennyiben tudomására jut, hogy a Vevő által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
 3. A Szolgáltatás használatával a Vevő és az Vivovita d.o.o.között online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
 4. Az Vivovita d.o.o.fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Vivovita d.o.o.rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az vivozebra.com/hu  erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a Vevőnek, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a  Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.
 5. Az Vivovita d.o.o.fenntartja jogát bármely Vevő kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az vivozebra.hu/com.eu oldal megfelelő használatával vagy rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül.
 6. Ha a Vevő az vivozebra.com/hu   használata során a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartást tanúsít, az Vivovita d.o.o.jogosult a Vevőt az általa üzemeltetett online kereskedelmi oldalakról kitiltani, vagy bármely, általa üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni.
 7. Vásárlással kapcsolatos előírásokAz vivozebra.hu/com.eu oldalon történő vásárlás lezárásával, a megrendeléssel a
  Vevő kötelező érvényű ajánlatot tesz a termék(ek) megvételére (megrendelés) a felhasználó felé.
 8. az Vivovita d.o.o. a megrendelést a megrendelés oldalon a„MEGVÁSÁROLOM”, vagy hasonló üzenetet tartalmazó gombra való klikkeléssel aktiválja, mely megrendelésről az Vivovita d.o.o. megrendelést visszaigazoló e-mailt küld. ;
 9. Az vivozebra.com/hu oldalon keresztül történő megrendelés a Ptk. 6:64. §-a alapján, a felhasználónak tett kötelező érvényű ajánlatnak minősül, a Vevő vételi ajánlatához kötve van. Ennek alapján a sikeres vásárlást (tranzakciót) követően a felhasználó és a Vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat a Vevő köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Vevő az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást feltüntetett vételáron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a Vevő a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt a kereskedő az vivozebra.com/hu  felé jelzi, az Vivovita d.o.o.jogosult a Vevő Vevői hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.
 10. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a Vevő a felhasználónál érvényesítheti.
 11. Az Üzemeltető felelőssége
 12. A Szolgáltatást az Vivovita d.o.o.közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint nyújta a Vevőnek. Az Vivovita d.o.o..  semmiféle felelősséget nem vállal az Vivovita d.o.o. .hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 13. Ezért az Vivovita d.o.o., többek között, nem felel az Vivovita d.o.o..hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a Vevő ténylegesen meg tudja venni az eladó által meghirdetett termékeket/szolgáltatásokat.
 14. A Vevő által az Vivovita d.o.o..hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Vivovita d.o.o.jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Vivovita d.o.o.jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Vivovita d.o.o.-hu-n elérhető tartalmat szükség esetén a Vevő köteles archiválni.
 15. Az Vivovita d.o.o.által megadott ellenőrző kódért, jelszóért, annak biztonságos tárolásáért a Vevő felel.
 16. Kapcsolattartás Az Vivovita d.o.o.ügyfélszolgálata az vivozebra.com/hu szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat fogadja és kezeli, a fogyasztói / vevői megkereséseket a felhasználó felé kell megtenni.
 17. Személyes adatok védelme

A Vevő személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Vivovita d.o.o.. a Vevő személyes adatait csak az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. A felhasználók felé történő adattovábbítás a vásárlási folyamat része. Vevő a megrendelés véglegesítésével hozzájárul a vásárlás során megadott adatainak felhasználó felé való továbbításához.

 1. Szerződéskötés

A szerződéskötés elektronikus úton történik meg, a Megrendelés elküldése gomb kattintásával történik meg és a Vevő áltat megadott email címre érkezik a rendelésvisszaigazoló legfeljebb 10 percen belől.

Amennyiben a termék raktárkészleten van a szállítási határidő 2-3 nap, amennyiben pedig nincs raktáron akkor a szállítás határideje megváltozhat.

 1. SzámlaSzolgáltató a megrendelt termékekről a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címre e-számlát küldd.
 2. Fizetési feltételek/módok
 3. UtánvétUtánvétes fizetés esetén a terméket a kiszállító futárnak kell fizetnie.
 4. Paypal
 5. Szállítási feltételek

A megrendelt terméket a GLS.

 1. Elállási jog
 2. Elállási jog gyakorlásának menete:Az elállási jog gyakorlását email-ban kell közölni a [email protected]  ügyfélszolgálatának legkésőbb 14 napon belől a termék átvételitől számítva. A visszaküldést a további 14 napon belől kell megtenni a megadott címre. A visszaküldés költségét a Vevőnek kell állni. A visszaküldött terméket az összes hozzátartózott kellékekkel kell visszaküldeni és abban a dobozban/csomagolásban ahogy a Vevő átvette

Csere és/vagy visszaküldés postán keresztül

A méret kicserélését vagy a termékek visszaküldését elvégezheti postán keresztül a következő címre küldve:

VIVOZEBRA (Vivovita d.o.o.)
GLS Európa u. 2.
2351 Alsónémedi

A postai visszaküldés esetén, Vivozebra azt tanácsolja, hogy a terméket ajánlott levél formájában küldje.

A visszaküldött terméket vagy a kicserélés szándékával visszaküldött termék postai költségét a vásárló viseli és semmilyen körülmények között sem viseli azokat a Vivozebra.

Panaszok megoldása Vivovita d.o.o. társaságban arra törekszünk, hogy a kétértelműséget vagy panaszt a lehető leghamarabb megoldjuk, tiszteletben tartva a törvényt (Fogyasztóvédelmi Törvény), és mindent megteszünk annak érdekében, hogy kedvező megoldást vagy választ találjunk kérdésére.

Bármilyen kétértelműség, panasz vagy kérdés esetén az Ön rendelkezésére áll:

Cég címe: VIVOZEBRA (Vivovita d.o.o.)
GLS Európa u. 2.
2351 Alsónémedi

A csomag vagy a termék károsodása esetén írásban értesítsen minket e-mailünkre [email protected]

TERMÉKEK VISSZATÉRÉSE ÉS CSERÉJE
Távértékesítési szerződések esetén a vevőnek jogában áll a szerződéstől való elállástól számított tizennégy napon belül értesíteni a vállalatot anélkül, hogy döntését meg kellene indokolnia. Úgy kell tekinteni, hogy a visszajuttatásról időben értesítette a vállalatot arról, hogy a szállítmányt leszállították, és a visszaküldött termékeknek sérülésmentesnek és változatlan mennyiségben kell lenniük, kivéve, ha az árukat megsemmisítették, megrongálódtak, működésképtelenek, elveszettek vagy mennyiségük nem csökkent. a vevő hibás ezért.
Hacsak a szerződő felek (vállalat és vevő) másként nem állapodtak meg, a vevőnek nincs joga elállni a már használt kozmetikumok szerződésétől, mivel a nyitott és használt kozmetikai termékek jellegüknél fogva nem jogosultak visszatérítésre. Tájékoztatjuk az összes ügyfelet, hogy azokat a kozmetikai termékeket, amelyeket eredetileg már nem csomagolnak, használnak fel, és amelyekről eltávolították a biztonsági és védőbevonatokat, higiéniai és egészségügyi okokból nem cserélik ki vagy térítik vissza (kivéve, ha erről a céggel előzetesen megállapodtak). .
Ha a fogyasztó időben elállt a szerződéstől, a cégnek vissza kell térítenie a visszatérítést, de legkésőbb a visszaküldött termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Abban az esetben, ha a leszállított termék előtt felmondás történt, és a vevő előre fizetett a termékért, a társaság köteles a vételárat a szerződés elállásának felmondásától számított 14 napon belül visszaadni. Az egyetlen költség, amelyet a vevő visel a szerződés elállása kapcsán, az áru visszaküldésének közvetlen költsége. Forrás: Fogyasztóvédelmi törvény, hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg, ZVPot-UPB2 (Uradni list RS, št. 98/2004, 126/2007

A viták peren kívüli rendezése és egyéb jogorvoslatok
Az eladó arra törekszik, hogy minden jogvitáját békés úton oldja meg, de ha ez nem lehetséges, akkor a viták rendezésére a ljubljanai bíróság illetékes.
A Vivovita d.o.o. jogi normáival összhangban nem ismeri el a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésének egyik szolgáltatóját kompetensnek a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséről szóló törvény alapján a fogyasztó által kezdeményezhető fogyasztói jogviták rendezésében.

 1. november 14-én hatályba lépett a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 81/2015. Sz.). A viták rendezésének platformja a weboldalon érhető el. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

Ez a rendelet a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezéséről szóló törvényből származik. Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013 / EK rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről és a 2016/2004 és a 2009/22 / EK irányelv.
A “Vásárlás befejezése” gombra kattintva megerősíti, hogy ismeri a Vivovita d.o.o. teljes adásvételi és fizetési feltételeit, és kifejezetten emlékeztette őket.

Az alábbiakban foglaltak esetében a szerződéstől való elállás joga nem lehetséges:
a vevőnek nem áll jogában elállni a szerződéstől olyan termékek esetében, amelyek a személyre szabottan a fogyasztó szükségleteire lettek kialakítva. Továbbá a vevőnek nincs joga elállni a szerződésétől olyan kozmetikai termékek esetében, amelyek a bőr, köröm, valamint a haj és szőrzet kezeléséhez alkalmaz a fogyasztó. Azokat a kozmetikai termékeket, amelyekről eltávolították a biztonsági és védőbevonatokat és ily módon használták fel, higiéniai és egészségügyi okokból nem tudjuk kicserélni, vagy visszatéríteni a termék vételárát (kivéve, ha erről a céggel előzetesen megállapodtak). Amennyiben a vevő nem biztos a termék használatát illetően, felkeresheti a cégünket (előzetes egyeztetés után), ahol a kozmetikai termékeinket és használati eszközöket személyesen kipróbálhatja és ezáltal megtudja hogyan kell használni ezen termékeket.
Minden általunk árusított kozmetikai termék biztonságosan használható és az EU portál- Cosmetic Products Notification Portal által támogatott.
A vevőnek a termékeket változatlan mennyiségben és sérülésmentesen kell visszajuttatnia. Amennyiben a visszaküldött termékek megrongálódtak, működésképtelenek, elvesztek, vagy a csomagot hiányosan küldte vissza, ez a vevő hibája és ezen termékek nem alkalmasak cserére, vagy a vételár visszatérítésére.
A vevőnek nem áll jogában elállni a szerződéstől olyan elektronikai termékek esetében, amelyek működésének feltétele áram vagy elem használata. Ilyen termékek esetében a vevőnek jogában áll a szerződéstől való elállástól, ha a vevő a fentiekben leírtakat figyelembe veszi és a csomagot sérülésmentesen, az eredeti csomagolásban és védőcsomagolással ellátva, a szükséges címkékkel ellátva visszajuttatja a címünkre. A terméknek ugyanolyan formában kell visszajutnia hozzánk, mint azt a vevő átvette- minden hozzátartozó alkatrésszel, változatlan mennyiségben, használatlanul és sérülésmentesen.
Minden ilyen készülék 1 éves garanciával rendelkezik, amelyet a kereskedő vagy illetékes szervíztechnikusnál válthat be. Meghibásodás esetén a készüléket ingyen megjavítjuk vagy kicseréljük. Ha a fogyasztó időben elállt a szerződéstől, a cégnek vissza kell térítenie a vételárat, legkésőbb a visszaküldött termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Az egyetlen költség, amelyet a vevő visel a szerződés elállása kapcsán, az áru visszaküldésének közvetlen költsége. Amennyiben a vevő a mi költségünkre küldené vissza a terméket, a csomagot nem fogjuk átvenni és az vissza fog jutni az Ön címére.