A Felhasználási Feltételek a vivozebra.com/hu honlap, valamint partneroldalain elérhető szolgáltatásainak igénybe vevője (Ön vagy Vevő) és a vásárlás lehetőségét szolgáltató cég szerződési feltételeit, valamint a szolgáltatás használatának feltételeit tartalmazza. A honlap rendszergazdájaa Vivovita d.o.o. Pot heroja Trtnika 27, Ljubljana-Dobrunje, Slovenia .SI: 76689492.

Általános rendelkezések

 1. A Felhasználási Feltételek szempontjából Vevőnek minősül minden olyan magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki az Vivovita d.o.o. céggel jogviszonyban álló weboldalra (vivozebra.hu) feltöltött ajánlatára vételi ajánlatot tesz. 2. A Vevő a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint elfogadja jelen Felhasználási Feltételek részét képező rendelkezéseket. A Vevő a vivozebra.com/hu használata során köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben a Vivovita d.o.o. tudomására jut, hogy a Vevő által megadott adatok valótlan elemeket (is) tartalmaz, jogosult Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
 2. A Szolgáltatás használatával a Vevő és az Vivovita d.o.o.között online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
 3. Az Vivovita d.o.o.fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Vivovita d.o.o.rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az vivozebra.com/hu erre a célra szolgáló felületén keresztül, hírlevél, vagy a Vevőnek, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés formájában küldi el. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.
 4. A Vivovita d.o.o.fenntartja jogát bármely Vevő kizárására, vagy bármely tranzakció és más tartalom, információ törlésére, amely jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül, vagy ellenkezik a vivozebra.hu/com.eu oldal rendelkezéseivel.  
 5. Ha a Vevő az vivozebra.com/hu   használata során a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartást tanúsít, a Vivovita d.o.o.jogosult a Vevőt az általa üzemeltetett online kereskedelmi oldalakról kitiltani, vagy bármely, általa üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni.
 6. A vivozebra.hu/com.eu oldalon történő vásárlás lezárásával a vásárlással kapcsolatos előírások lépnek hatályba és a leadott rendeléssel a Vevő kötelező érvényű ajánlatot tesz a termék(ek) megvételére (megrendelés).
 7. A rendelés akkor minősül leadottnak, ha a vevő a Vivovita d.o.o. honlapján (https://vivozebra.hu) a megrendelési oldalán a„MEGVÁSÁROLOM”, vagy hasonló üzenetet tartalmazó gombra rákattint. A sikeresen leadott rendelésről a Vivovita d.o.o. visszaigazoló e-mailt küld.
 8. Az vivozebra.com/hu oldalon leadott rendelés a Ptk. 6:64. §-a alapján, a felhasználónak tett kötelező érvényű ajánlatnak minősül és a Vevő vételi ajánlatához kötve van. Ennek alapján a sikeres vásárlást (tranzakciót) követően a felhasználó és a Vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat a Vevő köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Vevő köteles a terméket/szolgáltatást feltüntetett vételáron megvenni és átvenni azt. Amennyiben a Vevő a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt a kereskedő a vivozebra.com/hu felé jelzi, és a Vivovita d.o.o jogosult a Vevő vevői hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, vagy felfüggeszteni.
 9. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a Vevő a felhasználónál érvényesítheti.

Az Üzemeltető felelőssége

 1. A Szolgáltatást a Vivovita d.o.o az Ekrtvközvetítőjekéntmüködteti, valamint rendelkezései alapján jár el. A Vivovita d.o.o. semmiféle felelősséget nem vállal az Vivovita d.o.o. .hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 2. Vivovita d.o.o., közvetítői szerepe végett, nem felel a https://vivozebra.hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a Vevő ténylegesen meg tudja venni az eladó által meghirdetett termékeket/szolgáltatásokat.
 3. A Vevő által https://vivozebra.hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Vivovita d.o.o.jogosult, de nem köteles ellenőrizni és az általa más oldalakon közzétett információk és hivatkozások a Vivovita d.o.o jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A https://vivozebra.hu-n elérhető tartalmat szükség esetén a Vevő köteles archiválni.
 4. Vivovita d.o.o.által megadott, https://vivozebra.hu honlaphoz tartozó ellenőrző kódért, jelszóért, valamint annak biztonságos tárolásáért a Vevő felel.
 5. Vivovita d.o.o. ügyfélszolgálata a vivozebra.com/hu szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat fogadja és kezeli. A fogyasztói/vevői megkereséseket a Vevők a honlapon megadott kapcsolatokon keresztül tudja megtenni.

Személyes adatok védelme

A Vevő személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Vivovita d.o.o. a Vevő személyes adatait kizárólag az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. A felhasználók felé történő adattovábbítás a vásárlási folyamat része. Vevő a megrendelés véglegesítésével hozzájárul a vásárlás során megadott adatainak felhasználó felé való továbbításához.

Szerződéskötés

A szerződéskötés elektronikus úton, a Megrendelés leadása gombra kattintva történik meg és a Vevő által megadott email címre érkezik a sikeres rendelés leadását visszaigazoló email, melyet legfeljebb 10 percen belül elküldjük.

Amennyiben a termék készleten van a raktárban, a szállítási idő 2-3 nap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, akkor a szállítás ideje megváltozhat.

A szolgáltató a megrendelt termékekről e-számlát küldd a vásárlási folyamat során (a Vevő által) megadott e-mail címre

Fizetési feltételek/módok

 1. Utánvétes fizetés esetében a terméket a Vevő a futárnak fizeti ki a termék árát, valamint az utánvétes fizetés szolgáltatásáért a GLS 700ft-ot számol fel.
 2. Online fizetés esetében a Vevő fizethet kártyával, vagy Paypallal és nem terheli semmilyen további költség.

Szállítási feltételek

A megrendelt terméket a GLS- futárszolgálat munkatársai szállítják ki. A szállítás előtt a GLS köteles SMS-ben, valamint egy email üzenetben értesíteni a Vevőt a csomagja szállításának időpontjáról, valamint az illetékes futár telefonos elérhetőségéről.

A 12 óráig leadott megrendeléseket általában ugyanazon a munkanapon elküldjük, a 12 óra után leadott megrendeléseket, pedig a következő munkanapon. A kiszállítási idő a csomag elküldésének napját követő munkanaptól számítodik. Az ünnepek és a hétvégék nem számítanak munkanapnak. Az expressz szállítással leadott rendelések elsőbbséget élveznek. A 14 óráig leadott expressz megrendeléseket általában ugyanazon a munkanapon elküldjük, a 14 óra után leadott megrendeléséket, pedig a következő munkanapon.

Elállási jog

Az elállási jog gyakorlásának menete: az elállási jog gyakorlását email-ben kell közölni az [email protected] ügyfélszolgálatának legkésőbb 14 nappal a termék átvételitől számítva. A visszaküldést további 14 napon belül kell megtenni úgy, hogy a Vevő a csomagot visszaküldi a megadott címre. A visszaküldés költségét a Vevő állja. A visszaküldött terméket az összes hozzátartozó kellékével, eredeti formájában kell visszaküldeni, valamint abban a dobozban/csomagolásban, amelyben azt a Vevő átvette.

Csere és/vagy visszaküldés postán keresztül

A méret kicserélését vagy a termékek visszaküldését elvégezheti postán keresztül a következő címre küldve:

VIVOZEBRA (Vivovita d.o.o.)
GLS Európa u. 2.
2351 Alsónémedi

A postai visszaküldés esetén, Vivozebra azt tanácsolja, hogy a terméket ajánlott levél formájában küldje.

A visszaküldött terméket vagy a kicserélés szándékával visszaküldött termék postai költségét a vásárló viseli és semmilyen körülmények között sem viseli azokat a Vivozebra.

A panaszok megoldásakor a Vivovita d.o.o.-nál arra törekszünk, hogy a kétértelműségeket és panaszokatt a lehető leghamarabb megoldjuk, tiszteletben tartva a törvényt (Fogyasztóvédelmi Törvény), és mindent megteszünk annak érdekében, hogy kedvező megoldást vagy választ találjunk kérdésére.

Bármilyen kétértelműség, panasz vagy kérdés esetében elérhetőek vagyunk az [email protected] email-címen, valamint az alábbi címen is rendelkezésére állunk:

A terméket a következő címre küldje vissza:
Cég címe: VIVOZEBRA (Vivovita d.o.o.)
GLS Európa u. 2.
2351 Alsónémedi
, a kitöltött szerződésbontási űrlappal együtt, amelyet itt talál:

CSERE/ VISSZAKÜLDÉS FORMANYOMTATVÁNY (szerződés felmondása)

Termékek visszatérítése és cseréje


Távértékesítési szerződések esetén a vevőnek jogában áll a szerződéstől való elállástól számított tizennégy napon belül értesíteni a vállalatot anélkül, hogy döntését meg kellene indokolnia. A termék visszajuttatásáról, valamint a szállítmány postázásáról a vevőnek időben kell értesítenie a vállalatot. Továbbá a termékeket változatlan mennyiségben és sérülésmentesen kell visszaküldeni. Amennyiben a visszaküldött termékek megrongálódtak, működésképtelenek, elvesztek, vagy a csomagot hiányosan küldte vissza, ez a vevő hibája és ezen termékeket nem tudjuk elfogadni.

Hacsak a szerződő felek (vállalat és vevő) másként nem állapodtak meg, a vevőnek nincs joga elállni a már használt termékek szerződésétől, mivel a nyitott és használt termékek jellegüknél fogva nem alkalmasak cserére, vagy a vételár visszatérítésére. Tájékoztatjuk az összes ügyfelet, hogy azokat a kozmetikai termékeket, amelyekről eltávolították a biztonsági és védőbevonatokat és ily módon használták fel, higiéniai és egészségügyi okokból nem tudjuk kicserélni, vagy visszatéríteni a termék vételárát (kivéve, ha erről a céggel előzetesen megállapodtak).

Ha a fogyasztó időben elállt a szerződéstől, a cégnek vissza kell térítenie a vételárat, legkésőbb a visszaküldött termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Abban az esetben, ha a termék leszállítása előtt a vevő eláll a vásárlástól, és a vevő előre fizetett a termékért, a cég köteles a vételárat a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszautalni. Az egyetlen költség, amelyet a vevő visel a szerződés elállása kapcsán, az áru visszaküldésének közvetlen költsége. Forrás: Fogyasztóvédelmi törvény, hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg, ZVPot-UPB2 (Uradni list RS, št. 98/2004, 126/2007). A viták peren kívüli rendezése és egyéb jogorvoslatok
Az eladó arra törekszik, hogy minden jogvitáját békés úton oldjon meg, de ha ez nem lehetséges, akkor a viták rendezésére a ljubljanai bíróság illetékes. A Vivovita d.o.o. jogi normáival összhangban nem ismeri el a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésének egyik szolgáltatóját kompetensnek a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséről szóló törvény alapján a fogyasztó által kezdeményezhető fogyasztói jogviták rendezésében. 2015 november 14-én hatályba lépett a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséről szóló közlemény a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közleményében (81/2015. Sz.), valamint a következő weboldalon érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

Az alábbiakban foglaltak esetében a szerződéstől való elállás joga nem lehetséges:


a vevőnek nem áll jogában elállni a szerződéstől olyan termékek esetében, amelyek személyre szabottan a fogyasztó szükségleteire lettek kialakítva. Továbbá a vevőnek nincs joga elállni a szerződésétől olyan kozmetikai termékek esetében, amelyek a bőr, köröm, valamint a haj és szőrzet kezeléséhez alkalmaz a fogyasztó. Azokat a kozmetikai termékeket, amelyekről eltávolították a biztonsági és védőbevonatokat és ily módon használták fel, higiéniai és egészségügyi okokból nem tudjuk kicserélni, vagy visszatéríteni a termék vételárát (kivéve, ha erről a céggel előzetesen megállapodtak).

Amennyiben a vevő nem biztos a termék használatát illetően, felkeresheti a cégünket (előzetes egyeztetés után), ahol a kozmetikai termékeinket és használati eszközöket személyesen kipróbálhatja és ezáltal megtudja hogyan kell használni ezen termékeket. Minden általunk árusított kozmetikai termék biztonságosan használható és az EU portál- Cosmetic Products Notification Portal által támogatott. A vevőnek a termékeket változatlan mennyiségben és sérülésmentesen kell visszajuttatnia. Amennyiben a visszaküldött termékek megrongálódtak, működésképtelenek, elvesztek, vagy a csomagot hiányosan küldte vissza, ez a vevő hibája és ezen termékek nem alkalmasak cserére, vagy a vételár visszatérítésére.


A vevőnek nem áll jogában elállni a szerződéstől olyan elektronikai termékek esetében, amelyek működésének feltétele áram vagy elem használata. Ilyen termékek esetében a vevőnek jogában áll a szerződéstől való elállástól, ha a vevő a fentiekben leírtakat figyelembe veszi és a csomagot sérülésmentesen, az eredeti csomagolásban és védőcsomagolással ellátva, a szükséges címkékkel ellátva visszajuttatja a címünkre. A terméknek ugyanolyan formában kell visszajutnia hozzánk, mint azt a vevő átvette- minden hozzátartozó alkatrésszel, változatlan mennyiségben, használatlanul és sérülésmentesen. Minden ilyen készülék 1 éves garanciával rendelkezik, amelyet a kereskedő vagy illetékes szervíztechnikusnál válthat be. Meghibásodás esetén a készüléket ingyen megjavítjuk vagy kicseréljük. Ha a fogyasztó időben elállt a szerződéstől, a cégnek vissza kell térítenie a vételárat, legkésőbb a visszaküldött termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Az egyetlen költség, amelyet a vevő visel a szerződés elállása kapcsán, az áru visszaküldésének közvetlen költsége. Amennyiben a vevő a mi költségünkre küldené vissza a terméket, a csomagot nem fogjuk átvenni és az vissza fog jutni az Ön címére.

Abban az esetben, ha a vevő olyan terméket küld vissza, amelyről úgy találjuk, hogy megsérült a nem megfelelő vagy rendeltetésellenes használat vagy kezelés miatt, amely nem feltétlenül szükséges az árú jellegének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához, a panaszokat nem tudjuk figyelembe venni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a vevő elmulasztja a 14 napos visszaküldési határidőt, ebben az esetben is a panasz visszautasítottnak minősül, és ha a vevő szeretné ugyanazt a terméket visszakapni, akkor ő kell fedezze a csomag visszaküldésének költségeit és az indokolatlan panasz feldolgozásának költségeit, ami 2750huf. Ellenkező esetben a visszaküldött termék megsemmisítésre kerül. Ugyanez vonatkozik a más weboldalakon vásárolt és az ügyfél által a címünkre küldött termékekre is.